Igła doszpikowa BIG pediatryczna

450,00 

Opis

Unikalna technika ratownicza umożliwia natychmiastowy dostęp do układu naczyniowego w przypadku braku dostępu żylnego, zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Prostota i szybkość użycia automatycznych igieł doszpikowych powoduje iż są one optymalnym rozwiązaniem dla alternatywnej drogi podaży leków. Stanowi również alternatywę dla nieudanych prób kaniulacji naczynia w sytuacjach zagrożenia życia.

Charakterystyka:

  • Szybki dostęp do układu naczyniowego
  • Możliwość przetaczania krwi
  • Precyzyjna penetracja igły do wnętrza jamy szpikowej
  • Szybka infuzja płynów i leków
  • Igła może być stosowana przez personel medyczny i paramedyczny
  • Szczególnie odpowiedni w sytuacjach braku dostępu iv (NZK, wstrząs, bezdech, odwodnienie, sinica, przedawkowanie leków, znieczulenie, u dzieci).

Rekomendowane miejsce wkłucia u dzieci – kość piszczelowa.